Водопречистване от Logisticon

ПРЕДСТАВЯНЕ НА LOGISTICON WATER TREATMENT


Наименование: Logisticon Water Treatment b.v.

Адрес: Energieweg 2, 2964 LE Groot-Ammers

Телефон: +31 184-608260, факс: +31 184-608280

Сайт: http://english.logisticon.com/


Представител: КомСервиз ЕООД, www.comservice-bg.com

Лица за контакт: Пламен Ангелов, GSM: +359 898 669 339, Георги Дерменджиев, GSM +359 895 337 552


 

Кратко описание

Фирма Logisticon е основана през 1988 година в Холандия и функционира в областта на пречистването на подпочвени води. В онзи момент, замърсяванията отчетени в голяма част от обектите там варирали от тежки метали (живак, олово, и др.) до замърсители от маслен тип. В резултат на мащабната си дейност, Logisticon създава преносим флот от стандартни водопречиствателни съоръжения, като например с флотация, разделяне с ламела, филтрация (пясъчна и с активен въглерод) и други.

Понастоящем общата работна ръка възлиза на приблизително 65 души, които са равномерно разпределени между различните звена: офис, производствен отдел и строителни работи.


Защо да се работи с Logisticon Water Treatment, Холандия?

· Logisticon е всестранен специалист по водопречистване. Работи по проекти с производствени и отпадни води и разполага с екип от специалисти в технологиите, инженерството, изграждането и управлението;

· Logisticon е намирал решения за многобройни проекти в сферата на отпадните води, особено за саниране на подпочвени води. В подобни проекти се срещат всякакъв вид замърсявания и са проектирали и построили всякакъв тип пречиствателни станции;

· Logisticon разполага с изцяло оборудвана лаборатория за тестване и анализ;

· Logisticon има в наличност широка гама от съоръжения за отдаване под наем, много подходящи за тестови системи (и дори за постоянни системи);

· Холандия е една от водещите страни в областта на водопречистването, както в проектирането, така и в производството, а стандартите са добре известни като едни от най-високите;

· Logisticon биха искали да навлязат на българския пазар и си сътрудничат в дългосрочен план с Комсервиз ЕООД като партньор.
 
Предимства на бизнес модела на Logisticon
1. Бизнес подхода на Logisticon включва не само проектиране по документи (протокол за замърсяване на водата), а и тестване и наблюдение на място с пилотна преносима пречиствателна станция. Това е сигурна гаранция, че изградената система ще изпълнява предназначението си.
2. Logisticon предлага водопречиствателни станции под наем с опция за последващо изкупуване. Те могат да се ползват и като временно решение до построяването на стационарна пречиствателна станция, приложими са също и при големи строежи на обекти извън населени места и други.
3. Фирмата е една от малкото в света правещи промишлена ултрафилтрация и обратна осмоза.
4. Logisticon има над 20 годишен опит във водопречиствателните съоръжения.
Какво търси в България
Проектите в България трябва да отговарят на няколко изисквания:
- надеждни клиенти (сериозни задачи за изпълнение, готовност за плащане и др.);
- „разумен” мащаб - проекти в размер на 100 000 до 750 000 евро. По-малките проекти биха се оскъпили значително, докато по-големите биха станали твърде големи и сложни. Що се отнася до обема на водния поток, той би бил от порядъка на 10 до 200 куб. м на час, в зависимост от типа вода;
- ясно дефиниран проблем (може би и след известно проучване), при който може да е необходима и тестова система. Трябва да има такса за ползване под наем, заплатена от клиента.
Ċ
NEMEF.pdf
(402k)
Plamen Angelov,
2.09.2010 г., 3:15 ч.
Comments