Компакт диск "София"

ISBN 978-954-91581-2-0 (размер 8 см)

ISBN 978-954-91581-3-7 (размер 12 см)

 

Компактдискът съдържа най-интересното от туристическа София: над 100 снимки и повече от 30 страници текст, достъпен на български, английски, руски, испански, немски и албански език. При определени условия той може да се преведе и на други езици.

Съдържанието му е следното:
І. Общо представяне
ІІ. Култови сгради
ІІІ. Музеите в София
ІV. Историческа памет
V. Отдих и развлечения
VІ. В околностите на София
VІІ. За любопитните
Издателски бележки

За инсталиране на програмата е необходим Microsoft Windows (препоръчително Win 2000/XP/Vista).

Препоръчителна крайна цена: 8.40 лева.