КомСервиз разполага с информация за над 30 терена, подходящи за изграждане на фотоволтаични централи.

Те са частни, общински или държавни земи с големина от 2-3 дка до над 300 дка и различна степен на готовност. Намират се в Южна България.

Съществена част от тях могат да бъдат използвани от инвеститори по мярка 312.