Библиотеки, получаващи изданията на “КомСервиз” ЕООД чрез международния книгообмен на Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

Конгресна библиотека - Вашингтон;
Университетска библиотека - Сиатъл;
Университетска библиотека - Станфорд;
Университетска библиотека - Бъркли;
Национална библиотека - Париж;
Библиотека на Крал Алберт I - Брюксел;
Национална библиотека - Мадрид;
Министерство на културата - Рим;
Руска държавна библиотека - Москва;
Библиотека за чуждестранна литература - Москва;
Библиотека към Академията на науките - Москва;
Национална библиотека - Санкт Петербург;
Национална библиотека - Минск;
Национална библиотека - Киев;
Държавна и научна библиотека - Киев;
Народна библиотека - Варшава;
Университетска библиотека - Краков;
Народна библиотека - Прага;
Национална библиотека - Букурещ;
Народна и университетска - Скопие.