Компакт диск "Летете до България"

ISBN 978-954-91581-5-1 (размер 12 см)

Компактдискът съдържа най-интересното от туристическа България: над 140 снимки и повече от 40 страници текст, достъпен на български и английски език. При определени условия той може да се преведе и на други езици.

Съдържанието на диска е следното:

І. Златна праисторическа цивилизация
ІІ. Тракийска цивилизация
ІІІ. Цивилизациите на древна Елада, Рим и Константинопол
ІV. Българите
V. Ислямската цивилизация и България
VІ. От Възраждането до днес
VІІ. Морски и речен туризъм
VІІІ. Планински и пещерен туризъм
ІХ. Балнеоложки (SPA) туризъм
Х. Селски туризъм
Издателски бележки.

За инсталиране на програмата е необходим Microsoft Windows (препоръчително Win 2000/XP/Vista).

Препоръчителна крайна цена: 8.40 лева.